Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

KSSE jest według FDI Business Financial Times strefą ekonomiczną nr 1 w Europie. Z dużą przyjemnością wykonaliśmy więc rekomendacje dotyczące poprawy sytuacji pracowników w branży motoryzacyjnej i elektromobilności, a także opracowanie dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Część merytoryczną opracowaliśmy graficznie, zgodnie ze standardami WCAG 2.1. Przygotowaliśmy również grafiki wykorzystywane do promocji w social mediach.

Co nas cieszy?

Odczuwamy dużą satysfakcję z tworzenia nowych rzeczy. Dla nas praca nie jest przykrym obowiązkiem, ale dużą przyjemnością i kreatywnym wyzwaniem. Nie czekamy jak wszyscy na piątek, piąteczek, piątunio… ale na poniedziałek.

Kontakt