PARP

Projekt graficzny
E-wydanie
Zgodność z WCAG 2.1

Ponad 100-stronnicowa publikacja przygotowana została na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Po naszej stronie było opracowanie layoutu, przygotowanie składu, opracowanie elektronicznej wersji wydania i wersji drukowanej. Wszystko zgodne z wytycznymi dotyczącymi dostępności cyfrowej.

Co nas cieszy?

Odczuwamy dużą satysfakcję z tworzenia nowych rzeczy. Dla nas praca nie jest przykrym obowiązkiem, ale dużą przyjemnością i kreatywnym wyzwaniem. Nie czekamy jak wszyscy na piątek, piąteczek, piątunio… ale na poniedziałek.

Kontakt