FUNDUSZE DLA BIZNESU

Opracowanie treści
Projekt graficzny
Przygotowanie e-publikacji
DRUK

Na zlecenie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zajmowaliśmy się kompleksowym przygotowaniem kwartalnika „Fundusze dla Biznesu”. Jest on poświęcony nie tylko funduszom unijnym, ale szerzej życiu gospodarczemu województwa śląskiego. 

Opracowywaliśmy teksty, ilustracje, przygotowywaliśmy projekt graficzny oraz e-publikację i wersję drukowaną wydawnictwa.  

Co nas cieszy?

Odczuwamy dużą satysfakcję z tworzenia nowych rzeczy. Dla nas praca nie jest przykrym obowiązkiem, ale dużą przyjemnością i kreatywnym wyzwaniem. Nie czekamy jak wszyscy na piątek, piąteczek, piątunio… ale na poniedziałek.

Kontakt